Logo

Mbira, Love and Chocolate

Hope Masike

Hope Masike's second studio album released in 2012 in Harare

Available now on:
The Exorcisim of a Spinster – MuregereGombaIdengaKune MumweMbira YanguNditumei - The CallingNdoitaseiTonanairaWateme Tsanga (Interlude)Yenzera (Interlude)Dreams of DandeZunde